Allmänna resevillkor

Cities+Tours

I enlighet med dessa Allmänna Resevillkor anförtror personen eller företaget (nedan kallad kund) Cities+Tours (del av Haman Scandinavia AS) att planera, organisera och arrangera en gruppresa för resenärer som namnges av kunden. Genom att skicka en bokningsförfrågan till Cities+Tours, godkänner ni följande Allmänna Resevillkor – såvida inte annat anges i korrespondensen.

1. Bokning

1.1 För att säkerställa ett gott samarbete rekommenderar vi tidiga bokningar (om möjligt, minst två månader före resans avgång).

1.2 Er bokning behandlas så fort vi mottar en skriftlig bokningsförfrågan och bekräftas i mån av plats.

1.3 För att kunna garantera de förfrågade rummen/boendet, kräver Cities+Tours en bokningsstatus senast 10 veckor före avresa. En namnlista skall skickas senast 35 dagar innan avresa.

1.4 Speciella förfrågningar, som tex special diet eller kost, allergier eller funktionsnedsättning ska skriftligen meddelas Cities+Tours senast 14 dagar innan avresa.

1.5 Om en leverantör kräver förskottsbetalning, förbehåller sig Cities+Tours rätten att kräva motsvarande summa från kund, för att säkerställa tjänsten från leverantören. 

1.6 För offerter som kräver omfattande förarbete, förbehåller sig Cities+Tours rätten att ta ut en serviceavgift. Denna avgift kommer att krediteras vid bekräftad bokning och återbetalas på gruppens slutfaktura.

1.7 För bokningar inklusive så kallade “studiebesök” tillkommer en extra avgift på kr 500-1000 / €50-100 per besök.

2. Priser och betalning

2.1 Prissättning av gruppresor gäller för grupper med fler än 20 personer, eller enligt vad som har angetts i offerten. Om gruppen består av färre än 20 personer eller det antal som angetts i offerten, förbehåller sig Cities+Tours rätten att justera priset.

2.2 Cities+Tours förbehåller sig rätten att justera priser av skäl som Cities+Tours inte kan hållas ansvariga för, såsom nya eller höjda avgifter och skatter, allmänna prisförändringar, prishöjningar till följd av ändrade valutakurser. Gruppresans pris kommer att justeras i de fall då valutakursen ökar med mer än 5% från bokningstillfället fram till resans avgång.

2.3 Barn upp till 11 år som bor i föräldrars rum i extrasäng kommer att ges en rabatt på 30% utav grundarrangemanget. Notera att ingen rabatt ges på tilläggstjänster och barn kan inte inkluderas i kalkyl vid stegvisa priser. Barnrabatt kan inte kombineras med andra rabatter. Cities+Tours förbehåller sig rätten att ändra denna punkt om leverantörer har andra villkor (till exempel flygbolag).

2.4 Fakturan ska betalas minst 30 dagar innan avresa eller enligt angivet förfallodatum på fakturan. Vouchers och resedokument kommer endast att skickas ut då full betalning har mottagits för resan. Betalning med kreditkort accepteras endast såvida detta har blivit godkänt i förväg av Cities+Tours. Notera att en extra avgift tillkommer vid betalning med kreditkort.

3. Försäkring

3.1 Rese- och avbokningsförsäkringar rekommenderas. Kunden är ansvarig för att informera resenärer om vikten av lämplig reseförsäkring.

4. Friplatser

4.1. Vid bokning av gruppresa för minst 15 betalande resenärer, ges en friplats till en person för grundarrangemanget (från 15 betalande resenärer – 1 friplats, från 30 betalande resenärer – 2 friplatser). Detta gäller såvida inte annat anges i offerten. Friplatser ges först och främst till chaufför och reseledare. Chaufför och reseledare erhåller ett enkelrum på hotell utan kostnad och enkelhytt på färjor om enkelrum/hytt har bokats. Denna friplatspolicy gäller såvida inte annat anges i offerten. För grupper med lokal chaufför och reseledare som bokas genom Cities+Tours, kommer den första och andra friplatsen att ges till dessa.

5. Avbetsällning från kund och justerad bokning

5.1 Kunden kan avboka en hel grupp på följande villkor såvida inte annat har angetts i korrespondensen / offerten gällande er resa. Alla avbokningar måste ske skriftligen och de procentsatser som anges nedan är baserade på kostnaden för hela resan.
a) 35 dagar före avresa: Ingen kostnad
b) 30 dagar före avresa: 5%
c) 29-15 dagar före avresa: 75%
d) Från 14 dagar före avresa: 100%

5.2 Bokningar där kund ändrar resedatum räknas som avbeställning med en ny efterföljande bokning.

5.3 Kunden kan avboka enstaka platser på följande villkor såvida inget annat har angetts i korrespondensen / offerten gällande er resa. Alla avbokningar måste ske skriftligen.

a) 30 dagar före avresa: Ingen kostnad* (max 10% av gruppen, annars se 5.1.c.)

b) 29-4 dagar före avresa: 50%* (min €50, NOK 500, SEK 500)

c) Från 3 dagar före avresa: 100%

5.4 Om enskilda resenärer avbryter resan innan resans slut, kan ingen återbetalning från Cities+Tours krävas, oavsett orsakerna till varför resenären avbröt resan. 

5.5 Kunden kan häva avtalet om gruppresan inte kan genomföras på grund av force majeure, till exempel strejk, politiska omvälvningar eller krigshandlingar, epedemier, katastrofer etcetera. Om kunden avbokar resa gäller ordinarie avbokningregler. Om bokningen är inom avbokningsfrist kommer vi att göra vårt yttersta för att reducera eventuella kostnader för kund.

6. Oanvända tjänster

6.1 Om kunden inte använder hela eller delar av de tjänster som har arrangerats/organiserats i sin fulla utsträckning, beviljas ingen återbetalning.

7. Cities+Tours rätt att häva avtalet

7.1 Om kunden inte tillhandahåller namnlista senast 30 dagar före avresa, förbehåller sig Cities+Tours rätten att avboka hela gruppen för att undvika avbokningskostnader hos leverantörer.

7.2 Cities+Tours kan häva avtalet när gruppresan inte kan genomföras på grund av force majeure, till exempel strejk, politiska omvälvningar eller krigshandlingar, epidemier, katastrofer eller liknande. Betalningar som redan har gjorts av kund kommer att återbetalas, med undantag av de kostnader som inte återbetalas av leverantören, men inga ytterligare krav kan accepteras

7.3 Om Cities+Tours måste avboka en gruppresa, kommer Cities+Tours – om möjligt – att erbjuda en liknande resa inom den angivna tiden. Kunden är dock inte skyldig att acceptera det nya erbjudandet.

8. Ändring av program

8.1 I kundens intresse, förbehåller sig Cities+Tours rätten att ändra programpunkter som redan avtalats, såsom boende, transport, transportsätt, utflykter etcetera till en liknande eller en lik eller högre standard före gruppens avresa. 

8.2. Ändringar i programmet som görs av kunden senare än 14 dagar före avresa debiteras med kr 200 / €20 per ändring.

8.3. Ändringar av resan från 3 dagar innan avresa eller efter att resan har börjat, är möjliga, men en ändringsavgift kommer debiteras.

9. Cities+Tours ansvar

9.1 Cities+Tours som förmedlare av resetjänster har skyldighet att välja alla tjänster noggrant, t.ex. bussbolag, flygbolag och rederier, hotell och restauranger med flera, och även att organisera gruppresan med bästa möjliga förutsättningar

9.2 Om tjänster inte kan genomföras på grund av fel från Cities+Tours, förbehåller sig Cities+Tours rätten att tillhandahålla likvärdiga tjänster som kompensation. I detta fall, accepteras inte krav på ytterligare ersättning.

9.3

Om ett avtalsbrott har begåtts och §9.2 inte kan tillämpas, kvarstår Cities+Tours direkta ansvar för omedelbar förlust eller skada mot kunden. Denna skyldighet är begränsad till summan av den överenskomna kostnaden av resan.

Förutsättningen är att överträdelsen inte har orsakats av force majeure eller uppträdandet hos kund eller resenär, och att det är en fråga om ett icke-utförande av utlovad tjänst eller en förändring av tjänster till ett mindre värde än tjänsten som har överenskommits i det ursprungliga avtalet.

9.4 Leverantörer av olika tjänster är huvudansvariga gentemot kund.Det gäller även om tjänst inte utförs på ett tillfredsställande sätt eller till dess fulla utsträckning, i enligt bokad service.

9.5 Ansvar hos bussbolag, rederier och andra transportföretags som är kontrakterade av Cities+Tours med syftet att organisera gruppresor, lyder under lagar och allmänna villkor i näringslivet och gällande avtal.

9.6 Eventuella klagomål skall, om möjligt, tas upp direkt med leverantören på plats. Cities+Tours skall informeras direkt. Utanför kontorstider ska Cities+Tours jourtelefon kontaktas för att få hjälp. I de fall då klagomål inte kan lösas på plats, måste reklamationen skickas skriftligen till Cities+Tours som förmedlar reklamationen vidare till leverantören. Detta ska ske inom 15 dagar efter resans slut. Krav som inkommer senare än detta kan inte beaktas.  

9.7 Alla fotografier och grafiskt innehåll som förekommer i vårt material tillhör respektive ägare eller utgivare. De är endast avsedda för demonstrationsändamål och får inte laddas ner eller reproduceras på något sätt. Bilder från Google Maps tillhör Google Inc. eller dess dotterbolag. Om fotografier eller grafiskt innehåll reproduceras måste ägaren till den immateriella egendomen kontaktas och ge tillstånd för användning. Varken Cities+Tours eller Haman Scandinavia AS kan hållas ansvariga om kunden bryter mot upphovsrättslagen.

10. Övriga villkor

Varje resenär ansvarar själv för att de har giltiga resedokument (till exempel pass, visum och vaccinationscertifikat mm). Cities+Tours kan hjälpa till att ordna nödvändiga visum vid behov. Kostnaden för visum är inte inkluderat i resans pris.

10.2 Kunden är själv ytterst ansvarig för att följa de olika transportföreskrifterna, till exempel vägregler, max last och lagstadgade föreskrifter angående arbetstid. Vägtullar är inte inkluderade i resans pris om inte annat anges.

10.3 Vid flygtransporter, är kunden ansvarig för att resenärerna uppfyller alla gällande regler & föreskrifter. Flygskatter är generellt inkluderade i flyg- eller resans pris om inte annat anges. Flygskatter kan justeras vid ticketing.

10.4 Skiljedomstol: Oslo

Uppdaterad Augusti 2022