Cities+Tours

Läs mer om vår historia och lär känna våra rese-experter!

Cities+Tours är en del av  Haman Group som består av företagen Cities+Tours, Haman Scandinavia, Authentic Scandinavia, Authentic Europe, and Terra Nova Scandinavia. Våra medarbetare finns på sex olika kontor med huvudkontor i Oslo och i Stockholm samt filialer i Tromsö, Köln, Göteborg och på Öland.

History icon 1964 Haman Scandinavia
grundas
1999 Anette Karlsson tar
över företaget
History icon 2005 Haman Group tar över Haman Scandinavia and Terra Nova
2014 Cities+Tours grundas
History icon idag Haman Group består av 5 företag med över 50 anställda
History icon
1964 Haman Scandinavia is founded
History icon
1999 Anette Karlsson take over the leading of the company
History icon
2005 Haman Group takes over Haman Scandinavia and Terra Nova
History icon
today Haman Group consists of 5 company with more than 50 employees

Cities+Tours Team

groups@citiestours.com

Haman Group